Uwaga rodzice dzieci przyjętych do żłobka od 01.09.2019 r.


Uwaga Rodzice dzieci przyjętych!


Informujemy, że w dniu 11.06.2019 r. (wtorek) o godz. 15:30 odbędzie sie zebranie informacyjne w Żłobku Miejskim w Suwałkach przy ul. Andersa 10.

Prosimy o zgłaszanie się jednego z rodziców z dowodem osobistym w celu zawarcia umowy o realizację usług przez żłobek.

Należy zgłaszać się do sekretariatu Żłobka Miejskiego w Suwałkach przy ul. Andersa 10 od dnia 12.06.2019 r. do dnia 26.06.2019 r.

Niepodpisanie umowy ze żłobkiem w/w terminie oznaczać będzie rezygnację z miejsca w żłobku.

Rodzice ubiegający się o zniżkę za pobyt dziecka w żłobku zobowiązani są do okazania Suwalskiej Karty Mieszkańca i wypełnienia stosownego oświadczenia.

Wróć