Zapisy do żłobka

Wnioski zgłoszenia dziecka do żłobka przyjmowane są przez cały rok. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje data wpływu wniosku zgłoszenia dziecka. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/574/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu "Suwalska RODZINA PLUS" rodzinom wielodzietnym zapewnia się dodatkowe preferencje w czasie naboru do żłobka. Przyjęcia dzieci do żłobka odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.

Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz w oparciu o ich rozwój psychofizyczny.

Dokumenty do pobrania:

application/pdf Regulamin naboru do Zlobka Miejskiego w Suwalkach.pdf (693.8 kB)

application/pdf Wniosek zgloszenia dziecka do Zlobka Miejskiego w Suwalkach.pdf (305.3 kB)

motylek