Bezpieczeństwo dzieci

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci poprzez:

  • wdrożenie procedury odbioru dzieci,
  • objęcie dzieci całodobowym ubezpieczeniem NNW,
  • stały kontakt telefoniczny z rodzicami,
  • wyposażenie żłobka, wykładziny, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają niezbędne atesty i certyfikaty,
  • pierwszą pomoc zapewnia dyplomowana pielęgniarka,
  • posiłki przygotowywane są zgodnie z systemem HACCP gwarantującym produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności,
  • personel żłobka przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych,
  • wprowadzenie procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku z udziałem dziecka,
  • stosowanie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych i zapewnienie im bezpieczeństwa.
motylek