Metody pracy

Każde dziecko rozwija się indywidualnie, posiada charakterystyczne cechy osobowości, wykazuje się różnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i zdolnościami. W naszym żłobku dbamy o wszechstronny rozwój maluszków, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami rodziców.

W codziennej pracy stosujemy nowoczesne metody:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherbone
  • Metoda Pedagogiki Zabawy
  • Metoda Jacobsona (metoda relaksacji)
  • Elementy glottodydaktyki – edukacja językowa dzieci

Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherbone - psychoruchowe wspomagania rozwoju dzieci oparte na zabawie. Metoda umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychoruchowych, rozwija koncentrację, pomaga wzbudzić zaufanie do innych osób przez co dziecko uzyskuje poczucie bezpieczeństwa.

Metoda Pedagogiki Zabawy – polega na wykorzystaniu różnych pląsów, zabaw muzyczno –ruchowych w celu integracji wszystkich dzieci. Pobudza ona do ekspresji ruchowej, wyzwala radość i aktywność, uczy współistnienia w grupie.

Metoda Jacobsona – polega na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych grup mięśni. Daje poczucie zadowolenia i poznanie własnego ciała.

Elementy glottodydaktyki – metoda opracowana przez prof. B. Racławskiego. Zadaniem tej metody jest przygotowanie dzieci do nauki wymowy, czytania i pisania. Stosujemy ćwiczenie słuchu, narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, rysowanie, lepienie, wydzieranie, malowanie.