POLITYKA OCHRONY DZIECI

„CHRONIMY DZIECI” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w jednostce.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Certyfikat jest potwierdzeniem standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a więc potwierdzeniem podejmowania przez placówkę działań mających na celu zminimalizowanie wystąpienia krzywdzenia dziecka.  

Informujemy, że Żłobek Miejski w Suwałkach otrzymał jako drugi żłobek w województwie podlaskim certyfikat w programie Chronimy Dzieci realizowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Jest wiele okropieństw na tym świecie, ale najgorszym jest kiedy dziecko boi się swojego ojca, swojej matki, swojego nauczyciela”
Janusz Korczak

Dokumenty:

application/pdf Certyfikat.pdf (70.2 kB)

application/pdf Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez doroslych i zapewnienia im bezpieczenstwa w Zlobku Miejskim w Suwalkach.pdf (371.6 kB)

Wróć