„Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”

tl_files/pdf/logo.JPG

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub osób pozostających bez zatrudnienia. Osobami pełniącymi funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą być zarówno matki i ojcowie. 

Dokumenty do pobrania:

application/pdf Aneks nr 1 do Regulaminu Rekrutacji.pdf (246.8 kB)

application/pdf Deklaracja uczestnictwa w projekcie Aktywni rodzice - szczesliwe dzieci.pdf (380.0 kB)

application/pdf Formularz zgloszeniowy do projektu Aktywni rodzice - szczesliwe dzieci.pdf (246.8 kB)

application/pdf REGULAMIN REKRUTACJI Aktywni rodzice - szczesliwe dzieci.pdf (448.7 kB)