Zapisy do żłobka

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Suwałkach odbywa się przez cały rok w systemie elektronicznego naboru. Wydrukowaną i podpisaną formę Wniosku zgłoszenia kandydata do żłobka wraz z załącznikami należy złożyć w Żłobku pierwszego wyboru w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w wersji elektronicznej . Przyjęcia dzieci do żłobka odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.

Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz w oparciu o ich rozwój psychofizyczny.

https://zlobki.vulcan.net.pl/suwalki

Regulamin naboru

application/pdf Regulamin naboru do zlobka 2024 r..pdf (693.7 kB)
motylek