Zapisy do żłobka

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Suwałkach odbywa się przez cały rok w systemie elektronicznego naboru. Wydrukowaną i podpisaną formę Wniosku zgłoszenia kandydata do żłobka wraz z załącznikami należy złożyć w Żłobku pierwszego wyboru w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w wersji elektronicznej . Przyjęcia dzieci do żłobka odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.

Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz w oparciu o ich rozwój psychofizyczny.

https://zlobki.vulcan.net.pl/suwalki

Regulamin naboru

application/pdf Regulamin naboru do zlobka 2023.pdf (694.0 kB)


Uwaga! Rodzice, którzy złożyli w Żłobku wniosek o przyjęcie dziecka jedynie w formie papierowej przed wejściem systemu naboru elektronicznego są zobowiązani do złożenia go również w formie elektronicznej. Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z Oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem naboru dzieci do Żłobka Miejskiego w Suwałkach w żłobku pierwszego wyboru. W takim przypadku w systemie naboru elektronicznego zostanie zachowana wcześniejsza data złożenia wniosku w formie papierowej. 

motylek