O nas

Żłobek Miejski jest jednostką budżetową Miasta Suwałki. Organem nadzorującym jest Prezydent Miasta Suwałk. Dyrektorem żłobka jest Jolanta Matulewicz.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane i doświadczone opiekunki oraz pielęgniarka. Zapewniamy dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

Dbamy o harmonijny rozwój dzieci poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych dostosowując metody i sposoby oddziaływania do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

Proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe: rytmikę, teatrzyki, koncerty muzyczne.

Do dyspozycji dzieci są jasne, przestronne i kolorowe sale, łazienki, szatnie, sypialnia, sala zabaw oraz plac zabaw dostosowany do wieku i możliwości dzieci.

Posiłki i mieszanki mleczne dla dzieci są przygotowywane zgodnie z normami jakościowymi i ilościowymi w nowocześnie wyposażonej kuchni.