Opłaty za żłobek

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/405/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku:

  • odpłatność za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie w żłobku wynosi 1,04 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu,
  • stawka żywieniowa – 6 zł/dzień.

Opłaty należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca na konto Żłobka Miejskiego:

Bank Pekao S.A. 48 1240 3363 1111 0010 4125 0032

W tytule prosimy podawać imię i nazwisko dziecka.

 

Odpisy wynikające z nieobecności dziecka w żłobku naliczane są w kolejnym miesiącu.