O nas

Żłobek Miejski jest jednostką budżetową Miasta Suwałki. Organem nadzorującym jest Prezydent Miasta Suwałk. Dyrektorem żłobka jest Jolanta Matulewicz.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane i doświadczone opiekunki oraz pielęgniarka. Zapewniamy dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

Gwarantujemy dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględniemiem indywidualnych potrzeb dziecka. 

Prowadzimy zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne stosując różnorodne metody i formy pracy. Proponujemy dzieciom zajęcia: plastyczne, rytmiczne, muzyczne, ruchowe, manipulacyjno-konstrukcyjne, relaksacyjne dostosowując je do rozwoju psychomotorycznego i wieku dziecka.

Do dyspozycji dzieci są jasne, przestronne i kolorowe sale pobytu, łazienki, szatnie oraz sala zabaw i plac zabaw dostosowany do wieku i możliwości dzieci.

Posiłki i mieszanki mleczne dla dzieci są przygotowywane w nowocześnie wyposażonej kuchnni zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

Statut żłobka:

application/pdf XLII_524_2018.pdf (189.1 kB)