Rada Rodziców

W naszym żłobku jako organ społeczny działa Rada Rodziców, która jest organem działającym na terenie jednostki. Stanowi reprezentację rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka. W celu wspierania działalności żłobka Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców i innych źródeł.

 

Nr konta BS Sejny 61 93540007 0041 0400 8484 0001 w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka.

application/pdf Regulamin Rady Rodzicow Zlobka Miejskiego w Suwalkach.pdf (223.3 kB)
application/pdf Preliminarz RR.pdf (116.3 kB)


Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie zakupu paczek na Mikołajki.