Rodzice

W naszym żłobku jako organ społeczny działa Klub Przyjaciół Żłobka, który jest organem działającym na terenie jednostki. Stanowi reprezentację rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka. W celu wspierania działalności żłobka klub gromadzi fundusze ze składek rodziców i innych źródeł.

 

Nr konta BS Sejny 22 93540007 0041 0400 8077 0001 w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka.

 

Fundusze Klubu Przyjaciół Żłobka są wydatkowane na potrzeby żłobka na następujące cele:

  1. sfinansowanie zajęć dodatkowych - rytmiki,
  2. sfinansowanie przedstawień artystycznych,
  3. zakup słodyczy, upominków dla dzieci z okazji świąt, np. Mikołajki, Dzień Dziecka,
  4. sfinansowanie imprez ogólnożłobkowych np. bal karnawałowy,
  5. zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
  6. dofinansowanie działalności statutowej żłobka,
  7. inne cele realizowane ustaleniami Klubu.