Dofinansowanie obniżenia opłaty

Przypominamy o możliwości składania wniosków do ZUS o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Wniosek będzie można słożyć od 1 kwietnia 2022 r. Jeśli wiosek będzie złożony do 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone przez ZUS od 1 stycznia 2022 r. 

Dofinansowanie będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do żłobka i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku z uwzględnieniem przyznanych zniżek z tytułu posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca lub kryterium dochodowego. Do opłaty za pobyt dziecka  nie wlicza się opłaty za wyżywienie. 

Wróć