Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy rozwijające zainteresowania, kontakty z rodzicami
8.00 – 8.15 Kształtowania nawyków samoobsługowych i przygotowanie do śniadania
8.15 – 9.00 Śniadanie, wdrażanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków, toaleta i zabiegi pielęgnacyjne
9.00 – 10.30 Zajęcia zabawowe z elementami edukacji, rozwijanie aktywności poznawczej, plastycznej, muzyczno - rytmicznej, ruchowej, zabawy wspierające rozwój mowy, pamięci i spostrzegawczości. Przy sprzyjającej pogodzie spacery na świeżym powietrzu i zabawy na przyżłobkowym placu zabaw (w razie niepogody w sali zabaw). II śniadanie
10.30 – 10.45 Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku
10.45 – 11.15 Obiad (I danie zupa + deser), wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków
11.15 – 11.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do odpoczynku
11.30 – 13.30 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej, monitorowanie snu dzieci
13.30 - 13.50 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
13.50 - 14.30 Obiad (II danie), wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłku
14.30 - 14.50  Toaleta, czynności higieniczne, wdrażanie elementów higieny osobistej (nauka korzystania z nocnika i sedesu)
14.50 - 15.30 Zajęcia rozwijające indywidualne zdolności dzieci, zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, czytanie dzieciom książeczek
15.30 - 16.30  Zabawy dowolne, zabawy w kącikach zainteresowań, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów

Dla dzieci młodszych przewidziany jest indywidualny plan i harmonogram zajęć według ich potrzeb i indywidualnego rytmu dnia w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz prawidłowego rozwoju. 

Wróć