Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy rozwijające zainteresowania, kontakty z rodzicami
8.00 – 8.15 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
8.15 – 9.00 Śniadanie, wdrażanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków, toaleta i zabiegi higieniczne
9.00 – 10.00 Zajęcia tematyczne z całą grupą, zespołowe, indywidualne: ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, czytanie książeczek, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, zabawy ruchowe, przy sprzyjającej pogodzie spacery na świeżym powietrzu i zabawy na przyżłobkowym placu zabaw
10.00 – 10.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku
10.30 – 11.00 Obiad (I danie zupa), wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków
11.00 – 11.30 Toaleta i czynności higieniczne, przygotowanie do odpoczynku
11.30 – 13.30 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej, monitorowanie snu dzieci
13.30 – 14.00

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

14.00 - 14.30

Obiad (II danie),  wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłku

14.30 – 14.50 Toaleta, czynności higieniczne
14.50 – 16.30 Zabawy dowolne, zabawy w kącikach zainteresowań,  kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów